HAKKIMIZDA

Kentçim Çimento Sanayi Anonim Şirketi Manisa ili Turgutlu ilçesinde faaliyet gösteren Haziran 2016′ da devreye alınmış bir öğütme tesisidir. Son teknoloji ekipmanları ile çevreye dost, yüksek ürün kalitesinde çimento üretimi gerçekleştirilmektedir.

Fabrikamızda CEM I 42,5 R ,CEM II/B-M (W-L) 42,5 R ve CEM IV B (W-P) 32,5 N üretilmekte olup, torbalı ve dökme çimento olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kentçim Çimento Sanayi Anonim Şirketi Manisa ve çevresinin artan çimento talebi ile yakın çevredeki illere daha düşük maliyetlerde kaliteli ürün arz etmeyi, istihdam olanakları ile yöre insanına ve ekonomiye katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz, özel ve standart ürünlerimiz ile müşterilerimizin beklentilerini en üst kalite düzeyinde karşılayacak özelliklerde olmasını, bu amaçla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde kuruluşun ve çalışanların; kalite, sağlık ve güvenlik performansını sürekli arttırmayı en temel ilke olarak kabul etmektedir.


Bu ilkelerin sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak üzere;

  • Ulusal ve Uluslararası standardlara uymak.


Yürürlükte bulunan ürün standartları ve kuruluşumuzu ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği  mevzuatları sağlanıp uygulanacaktır.

  • Çevre ve güvenlik içim tüm riskler değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.


Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, hizmet alımları da dahil olmak üzere tehlikeler belirlenecek, riskler değerlendirilecek, risk kontrolleri yapılacak, çalışanlar tarafından saha, faaliyet içerikli ramak kala, risk bildirimleri alınarak tehlike ve zararların önlenmesi sağlanacaktır.

  • Müşteri memnuniyetini sağlamak.


Ürünlerimiz müşterilere zamanında teslim edilecek, teslimat sonrası müşterilerimizden geri beslemeler (anketler, müşteri şikayetleri) alınıp değerlendirilecektir. Müşterilerimizi ilgilendiren konularda gerekli güncel bilgiler aktarılacaktır.

  • Çalışanların Motivasyonunu sağlamak.


Çalışanların kalite ve iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının bilincinde olmaları için sürekli olarak eğitimlerin alınması sağlanacaktır.

  • Sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.


Çevre bilinci geliştirilerek çevre korumasına gereken önem verilecektir. Müşteri memnuniyeti için kurulan, müşteri odaklı kalite sisteminin ve iş yeri sağlık ve güvenliğini artırmak için kurulan iş sağlığı ve güvenliği sisteminin tüm kurallarının yerine getirilmesi, etkinliğinin artırılması için sürekli iyileştirme faaliyetlerinin tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirileceğini taahhüt ederiz.